ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2562

เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน

1.ระดับอนุบาล คลิกที่นี่ ==>

  • เปิดรับสมัครทางระบบสมัครเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-21 สิงหาคม 2561
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 20-21 สิงหาคม 2561 08.00-15.00 น.

2.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

  • ขณะนี้การรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

3.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

  • ขณะนี้การรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

4.สมัครโควต้าผลการเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) คลิกที่นี่ ==>

  • ขณะนี้การรับสมัครโควต้าผลการเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เปิดรับสมัครรอบที่ 1